• ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ใช้คอมพิวเตอร์เป็น พิมพ์งานคล่อง
  • ขยัน และมีความรับผิดชอบในงาน

22-May-18

 

Applied
  • จบปริญญาตรี
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที

22-May-18

 

Applied
  • Bachelor's degree
  • Very good English communication
  • Working experience 0-3 years

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.