• เลขา
  • เลขาผู้บริการ
  • Assistant

14-Oct-19

THB30k - 35k /month

Applied
  • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  • HR manager
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

11-Oct-19

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?