• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความละเอียด รอบคอบ

11-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?