• งานบริหารโครงการ
  • บริษัทมั่นคง และอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
  • ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงาน

15-May-18

 

Applied
  • มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
  • มีประสบการณ์การควบคุมการผลิตในระบบโรงงานอุตสาหกรรม

15-May-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ
  • ประสบการณ์งานด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต 3 ปี
  • มีความรู้ด้านงานอุตสาหกรรมโลหะจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.