• ดูแลควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทวางไ
  • มีความรู้เกี่ยวกับโรงงานการ์เม้นท์เป็นอย่างดี
  • ชาย – หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
  • Able handle various types of design jobs
  • Able to design corporate uniform collections
  • Familiar in using CS 6 software and Mac.

18-Aug-17

 

Applied
  • Bachelor degree in Accounting with 10 year
  • knowledge of ERP accounting software.
  • Good command of spoken & written English.

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.