• ดูแลจัดการงานธุรการ, งานติดต่อประสานงาน
  • มีความรู้ในประกันภัยธุรกิจองค์กร Non-Motor
  • มีประสบการในธุรกิจประกันภัย/นายหน้าประกันภัย

19-Apr-19

 

Applied
  • Systems analysts and develop new applications
  • HTML5, CSS3, SQL server, Oracle
  • VB.Net, C#.NET, ASP.Net Core MVC, Java Script, PHP

18-Apr-19

 

Applied
  • บัญชีลูกหนี้
  • วางบิลเก็บเงิน
  • ติดตามทวงหนี้, เร่งรัดหนี้สิน

15-Apr-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?