• คล่องแคล่ว มีจิตใจรักการบริการ
  • สามารถทำงานในเวลาที่จำกัด
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?