• มีประสบการณ์ด้านการทำเบเกอรี่อย่างน้อย 3 ปี
 • อายุ 25-40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาทางด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เบเกอรี

6 hours ago

 

Applied
 • Sales and profit performance of assigned brand
 • At least 5 years in operations management
 • At least 5 years working experience in sales

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Industrial Engineer
 • 3-5 year of experience in production planning
 • 3-5 years of experiences in Food&Beverage industry

18-Nov-19

 

Applied
 • Female or Male, age 35 - 45 years old
 • Bachelor’s Degree in Chemistry or Food Science
 • Minimum 5 years experience in food industry

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years in Sales or Brand Management
 • Male / Female, age over 35
 • Direct experience in Retail Business

14-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 3-5 years working experience
 • interest fashion there is inspiration
 • friendly there is knowledge about pattern

14-Nov-19

 

Applied