• สามารถทำ API ด้วย Node.js
  • ประสบการณ์ทํางาน 3 - 5 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านอาหาร
  • ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา สำหรับธุรกิจใหม่
  • เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี และการเงินในองค์กร Startup

09-Dec-19

Salary negotiable

Applied
  • At least 2 years experience in Swift
  • Team player, self-motivated, self-learning
  • Join us to revolutionize restaurant industry

09-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?