• เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี
  • สามารถใช้ Computer พื้นฐานได้

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศ หญิง หรือ ชาย
  • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี
  • วุฒิ ปวส. ป. ตรี
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.