• ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ เช่น ISO 22000
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานจัดซื้อต่างประเทศ 2 ปีขึ้นไป
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤในระดับดี

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์งานบัญชีในระดับบังคับบัญชา 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขา บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำบัญชี BOI มีความรู้เขตการค้าเสรี

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สาขา Food Science food tech techno ชีวภาพ
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในโรงงานอาหาร

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีการบรรจุ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Program adobe illustrator ได้

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?