• เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน
  • ไม่จำเป็นต้องขายเก่ง แต่ขอให้มีความขยัน

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.