• ควบคุมคุณภาพ กระบวนการ ตรวจสอบสินค้า
  • วางแผนควบคุมตรวจสอบ เช่น การวางแผนการตรวจสอบ
  • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี ขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
  • ควบคุมคุณภาพ กระบวนการ ตรวจสอบสินค้า
  • วางแผนควบคุมตรวจสอบ เช่น การวางแผนการตรวจสอบ
  • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี ขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?