• ควบคุมคุณภาพ กระบวนการ ตรวจสอบสินค้า
  • วางแผนควบคุมตรวจสอบ เช่น การวางแผนการตรวจสอบ
  • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี ขึ้นไป

23-May-18

 

Applied
  • ควบคุมคุณภาพ กระบวนการ ตรวจสอบสินค้า
  • วางแผนควบคุมตรวจสอบ เช่น การวางแผนการตรวจสอบ
  • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี ขึ้นไป

23-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.