• ปริญญาตรีด้านการจัดการการตลาด
 • ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไปในด้านการขาย
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

16-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท นิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • 3 ปี ในการทำงานงานด้าน Event Marketing
 • คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน,มีความสามารถด้านภาษา

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี ขึ้นไป ในงานด้านบริหารอาคาร
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • งานศูนย์การค้า
 • ทำงาน 5 วัน
 • สวัสดิการดีมีโบนัส

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • งานบัญชีในกทม.
 • ทำงาน 5 วัน
 • เงินโบนัสประจำปี

11-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปีขึ้นไปในการออกแบบ
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator Auto CAD

09-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา (Education) ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเต
 • ประสบการณ์ทำงาน (Experiences) 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานด้าน Network , Server, ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิว

09-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ โยธา /เครื่องกล
 • สามารถทำงานโครงการในต่างจังหวัด

09-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 5 วัน
 • โบนัสประจำปี
 • งานด้านศูนย์การค้า

09-Sep-19

Salary negotiable

Applied