• เพศหญิง การศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์การทำงาน
  • บุคลิก หน้าตาและมนุษย์สัมพันธ์ดี

15-Aug-17

 

Applied
  • เพศหญิง การศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านประสานงานต่างประเทศ
  • มีความรู้นำเข้าสินค้า

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.