• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท
 • มีประสบการณ์ในการตลาดต่างประเทศ
 • ความคล่องแคล่วและคล่องตัวสูง ในการทำงาน

17-Sep-19

 

Applied
 • social Analytics
 • SEO,Google analytics
 • data Analytics

14-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 33-44 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด ,โฆษณา ,นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

05-Sep-19

THB55k - 120k /month

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขา การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง, มีใจรักในงาน, กระตือรือร้น

05-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?