• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำงานภายใต้ภาวะกดดัน

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 33-44 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด ,โฆษณา ,นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

11-Oct-19

THB55k - 120k /month

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท
 • มีประสบการณ์ในงานขายต่างประเทศ
 • ความคล่องแคล่วและคล่องตัวสูง ในการทำงาน

10-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขา การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง, มีใจรักในงาน, กระตือรือร้น

07-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?