• ปริญญาตรี-โท วิศวกรรมเครื่องกล/อุตสาหการ
  • ใช้โปรแกรม Autocad /Solid work ได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

18-Jul-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล /อุตสาหการ
  • มีความสามารถในการดูแบบวิศวกรรมขั้นพื้นฐาน
  • มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

18-Jul-18

THB25k - 35k /month

Applied
  • ป.ตรี - ป.โท สาขาวิศวกรรมโลหะการ,วัสดุศาสตร์
  • ประสบการณ์บริหารงานหล่ออลูมิเนียมไม่ต่ำกว่า 7 ปี
  • ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

18-Jul-18

THB55k - 90k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?