• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เคยมีประสบการณ์งนตัวแทนประกันชีวิต 1 ปีขึ้นไป
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

09-Jul-18

 

Applied
 • แนะนำประกันชีวิตให้กับลูกค้า
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

09-Jul-18

 

Applied
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

09-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สวัสดิการ: คอมมิชชั่น, ประกันสังคม
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

09-Jul-18

 

Applied
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

09-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สวัสดิการ: ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

09-Jul-18

 

Applied
 • คอมมิชชั่น
 • โบนัสทุก 3 เดือน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

09-Jul-18

Base salary + high commission

Applied