• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านการให้บริการ 3 - 5 ปี

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี

01-Sep-17

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช. สาขาช่างยนต์
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถไปประจำสาขาต่างจังหวัดได้

01-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.