• จัดทำ AP,PAYMENT จัดทำรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

25-May-18

 

Applied
  • ปิดงบเดือน ส่ง บริษัทแม่ ที่ต่างประเทศ ทุกเดือน
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในด้านบัญชี

25-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.