• ประสบการณ์ในเรื่องโพลิเมอร์
  • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ
  • ปริญญาตรีขึ้นไป

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ
  • รู้ระบบคุณภาพ

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • ควบคุมคุณภาพ
  • จบการยาง (โพลิเมอร์)
  • มีความรับผิดชอบ

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?