• มีประสบการณ์ตรง
  • บุคลิคภาพดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี
  • ซื่อสัตย์ มีไหวพริบ และคล่องแคล่ว

21-May-18

Salary negotiable

Applied
  • มีใจรักในงานขายและบริการ
  • เดินทางต่างจังหวัดได้
  • ซื่อสัตย์

21-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.