• ตรวจเช็คสารเคมีว่าผ่านตามคุณสมบัติที่ตั้งไว้
  • เพศชาย/หญิง ปวช./ปวส.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

16-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?