• ให้คำแนะนำสินค้า และขายสินค้าให้กับลูกค้า
  • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วไป
  • สามารถพูดภาษาจีนได้

2 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?