• สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก
 • บริหารยอดขายผลิตภัณฑ์เงินฝาก
 • นำเสนอการออกแคมเปญของผลิตภัณฑ์เงินฝาก

19 hours ago

 

Applied
 • Perform analytical KYC on Financial Institution
 • Good knowledge of Trade Finance / Foreign Exchange
 • Good command in English

20-Sep-19

 

Applied
 • จัดทำนิติกรรมสัญญาให้กับลูกค้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

20-Sep-19

 

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ดูแลลูกค้า Big Corporate
 • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ
 • ให้คำแนะนำลูกค้าในการทำธุรกิจและบริการด้านการเงิน

19-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • มีประสบการณ์จากสถาบันการเงิน อย่างน้อย 2 ปี

18-Sep-19

 

Applied
 • System Analyst/Programmer
 • เก็บ Requirement จาก User
 • ออกแบบและพัฒนาระบบ .NET, JAVA, Mobile App

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Support Retail Digital Banking team
 • Coordinate gathering requirements
 • Coordinate with business leads and technology team

18-Sep-19

 

Applied
 • Develop application with Java, websphere
 • Strong knowledge in Oracle, SQL, XML
 • Experienced in IT at least 3 year

17-Sep-19

 

Applied
 • Leading&managing of Marketing for Retails Banking
 • ​Strong business acumen and marketing sense
 • ​Fluent English

07-Sep-19

 

Applied