land and houses bank public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 of 16 jobs at land and houses bank public company limited
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo

  Relationship Manager (Big Corp.)

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  Sathorn
  • ขยายและทำการตลาดต่อเนื่องกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
  • มีความสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจขนาดใหญ่
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo

  System Analyst (Java/Mobile/.NET/AS400)

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  Bangkok
  • ประสานงานการจัดทำแผนงานรวมในการพัฒนาระบบ
  • วิเคราะห์และออกแบบระบบตาม Requirement
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • หมดห่วงช่วงโควิด-19 ด้วยนโยบาย WFH
  • ทำงานเป็นทีม กับทีมงานมืออาชีพ มากความสามารถ
  • โอกาสประสบความสำเร็จสูงแค่คุณกล้าที่จะก้าวไปกับเรา
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินที่มั่นคง
  • พัฒนา สนับสนุนเพื่อความรู้และผลประโยชน์ของพนักงาน
  • MRT สถานีลุมพินี