• แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ
 • มีประสบการณ์ด้านธนาคาร หรืองานขายประกัน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และทักษะด้านวางแผนการเงิน

25-Sep-20

 

Applied
 • Branch Marketing (Fund, Deposit, Insurance)
 • Relationship Manager / Relationship Director
 • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ

25-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience in mutual fund’s related applications
 • Excellent communication & Good command in English
 • Define analyze&prioritize mutual fund appfeatures

25-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการปิดบัญชีกองทุน
 • ทำงบการเงินกองทุนรวม ,สำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบุคคล
 • จัดทำรายงานและนำส่งภาษี

24-Sep-20

 

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

24-Sep-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป
 • ชอบงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

24-Sep-20

 

Applied
 • อำนวยสินเชื่อให้แก่ผู้ขอกู้สินเชื่อของธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ 2-5 ปี
 • มีความรู้และทักษะทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

24-Sep-20

 

Applied
 • TFRS 9 /IFRS 9
 • Development and Implementation TFRS 9 /IFRS 9
 • Prepare and manage consolidated financial statemen

23-Sep-20

 

Applied
 • การควบคุมภายใน (Internal Audit)
 • วางแผน กำหนดขอบเขต จัดทำแนวทางการตรวจสอบ
 • มีประสบการณ์การด้านตรวจสอบสถาบันการเงิน 2-5 ปี

23-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • ค่าตอบแทนสูง (เงินเดือนประจำ+Incentive ตามผลงาน)
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุน ประกัน เงินฝาก
 • มีใบอนุญาต IC / นช / นว

22-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Develop & manage investment products,Mutual fund
 • Self driven,Hands on,High energy
 • Good Command in English

22-Sep-20

 

Applied
 • Support the implementation of IT risk management
 • Support IT risk and cyber risk assessment
 • Perform IT and security incident management

22-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Assess credit risk factors and risk measurement
 • Develop and analyze credit risk model
 • Experience in credit modeling in banking business

22-Sep-20

 

Applied
 • จัดทำนโยบาย/หลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
 • วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงด้าน Market Risk
 • พัฒนาเครื่องมือวัดและติดตามความเสี่ยงด้านตลาด

21-Sep-20

 

Applied
 • Recommend investment strategy&Plan to client & RM
 • Jointly design investment product
 • Coach & arrange training all investment knowledge

14-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • ETL Developing
 • Query Data with SQL Language
 • Design and develop report

10-Sep-20

 

Applied