• จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 1 ปี

17-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?