• จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 1 ปี

23-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.