• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Programmer 3-5 ปี
  • มีทักษะ MVC DesignPattern, SQL, CSS และ OOP

16-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานขาย/การตลาด
  • มีทักษะการขาย, ภาวะผู้นำ, Service Mind

16-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด วิจัยการตลาดอย่างน้อย 3 ปี
  • ศึกษาข้อมูลคู่แข่งทางตรง - ทางอ้อม

16-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?