• จบวุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น
  • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานขาย 0 - 2 ปี
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน

18-Jul-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • จบวุฒิป.ตรี วท.บ.คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สามารถเขียนโปรแกรมได้
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16-Jul-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?