• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • เน้น TOR, เอกสารราชการและหรือ Business Development
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

16-Aug-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึนไป
 • วุฒิปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวฯหรือสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส-.ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว.
 • สามารถทำ MS Office Project, Auto Cad ได้

16-Aug-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึนไป *** ใบ กว.ภาคีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานออกแบบอาคาร 3-5 ปี
 • วุฒิปวส.- ป.ตรี (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล)

16-Aug-17

 

Applied
 • ช/ญ อายุ 30 ปีขึนไป มีประสบการณ์ออกแบบอาคาร 3-5 ปี
 • วุฒิปวส.-ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรไฟฟ้า
 • มีใบ กว.ภาคี-สามัญ

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.