• ปริญญาตรีในสาขาบัญชีและการเงิน
  • วิเคราะห์บัญชี/วิเคราะห์การเงิน
  • งบประมาณ

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
  • HRIS,HR data Analytic
  • Insurance
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี

29-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?