• ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิคภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ประสบการณ์งานการตลาด ในธุรกิจประกันวินาศภัย

15-Nov-19

 

Applied
  • pricing,statistics ,Actuary ,insurance ,2 years
  • วิเคราะห์ข้อมูล ,สถิติ,กำหนดราคารถยนต์
  • วุฒิปริญญาตรี,ประสบการณ์ประกันภัย 2 ปี

14-Nov-19

 

Applied
  • Risk management ,บริหารความเสี่ยง,ประสบการณ์ 2 ปี
  • ข้อมูลสถิติ,สถิติและประกันภัย,วุฒิปริญญาตรี
  • ประกันภัย,สถิติ,คณิตศาสตร์ประยุกต์ ,วุฒิปริญญาโท

14-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?