• ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
 • ประสบการณ์ฝ่ายบุคคล 7 ปี
 • ประกันภัย ,ผู้บริหาร

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถใช้ Ms Office ได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิคภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ประสบการณ์งานการตลาด ในธุรกิจประกันวินาศภัย

1 hour ago

 

Applied
 • การตลาด,
 • ประกันภัย , ประกันชีวิต
 • ประสบการณ์การตลาด,ตลาดธนาคาร,

1 hour ago

 

Applied
 • การเงิน ,บัญชี , ประกันภัย
 • ผู้อำนวยการ,ผู้จัดการ ,ธุรกิจประกันภัย
 • ประสบการณ์การเงิน/บัญชี ,ธุรกิจประกันภัย

1 hour ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 52 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเป็นอย่างดี
 • มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และมีความเป็นผู้นำ

1 hour ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 52 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเป็นอย่างดี
 • มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และมีความเป็นผู้นำ

1 hour ago

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย
 • มีความเป็นผู้นำ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

14-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.