• วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ 2-3 ปี ขึ้นไป
  • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

20-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน
  • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?