• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • มีความรู้ด้านสินเชื่อหรือการบริหารความเสี่ยงด้านสิ
  • Credit Rating, RAROC, QCA และ Credit Scoring

12-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?