• หัวหน้าควบคุมฝ่ายผลิต ชุบโลหะ
  • ป.ตรี (สาขาเคมีหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)
  • มีประสบการณ์ ดูแล ควบคุมฝ่ายผลิตให้ได้ตามแผน

18-May-18

 

Applied
  • ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมคุณภาพ
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
  • วางแผนควบคุมงานด้านระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.