• ควบคุมงานไฟฟ้า
  • ควบคุมงานสุขาภิบาล
  • ตรวจรับงานระบบจากผู้รับเหมา

18-Dec-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย

18-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?