• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โยธา
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • จัดทำแผนการดำเนินการสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?