• ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  • จัดเตรียมแผนงานด้านการขาย จัดเตรียมเอกสารต่างๆ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

24-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
  • พัฒนา Website และ Web Application
  • จบการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ไอที
  • ใช้งาน HTML5, CSS3 และBootstrap

24-Sep-18

 

Applied
  • กำหนดกรอบ และเป้าหมายโครงการด้านการตลาด
  • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยวข้อง 3 - 5 ปี

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?