• ออกแบบและพัฒนากระบวนการ ETL โดยใช้ ETL Tools
  • ออกแบบและพัฒนาโมเดลข้อมูลจากระบบงานต่างๆ
  • มีทักษะในการเขียน Query ข้อมูลด้วยภาษา SQL

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
  • จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาใดๆ
  • Front End: React.js, HTML5, CSS3
  • เข้าใจ Business Work Flow และเทคโนโลยี E- commerce

12-Dec-18

 

Applied
  • เข้าใจเรื่องการพัฒนา website และ Mobile App
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองในเชิงธุรกิจ
  • ชายหรือหญิง อายุ 24-30 ปี

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?