• ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  • จัดเตรียมแผนงานด้านการขาย จัดเตรียมเอกสารต่างๆ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

16-Jul-18

Base salary + high commission

Applied
  • ออกแบบ Database Schema/Structure และจัดทำ Query
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • MS SQL, MySQL, Redis, MongoDB.

10-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?