• เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • เพศชายพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความซื่อสัตย์

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.