• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามาถใช้โปรแกรม Autocad ได้
  • สามารถขับรถได้

13-Jul-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามาถใช้โปรแกรม Autocad ได้
  • สามารถขับรถได้

09-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?