• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  • สร้างยอดขายให้กับบริษัท
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (MS Office)

12-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.