• การศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวการณ์เป็นผู้นำ

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์งานการตลาดอสังหาริมทรัพย์
  • ทำงานในจังหวัดภูเก็ต

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?