• การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
  • ประสบการณ์ การพัฒนา Web-based Application
  • ออกแบบโปรแกรมได้ตามหลัก OOP

20-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s degree or higher in any field.
  • 5 years’ experience in Sales Manager
  • Good command of English.

17-Sep-19

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์งานขายหรือให้เช่า 1-3 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?