• ใช้ Words, Excel, Powerpoint ได้อย่างคล่องแคล่ว
  • มียานพาหนะส่วนตัว / สามารถวิ่งงานต่างจังหวัดได้
  • มีความตรงต่อเวลา ขยันขันแข็ง มีความอดทน

18-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?