• ปริญญาตรี -โท สาขาการตลาด, การบริหาร- จัดการ
  • ดูแลและจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นของลูกค้า
  • มีพาหนะเป็นของตนเอง

16-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี -โท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมกับพนักงานขาย
  • ควบคุมและกระตุ้นยอดขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.