• ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
  • มีใจรักธรรมชาติ, มีความขยัน, อดทน
  • สามารถขับรถยนต์ได้

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศ หญิง เท่านั้น
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องด้านเกษตร
  • อายุ ไม่เกิน 30 ปี

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.