• ดูแลรับผิดชอบเอกสารกับลูกค้า
  • การศึกษาระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
  • งานสนับสนุนและประสานงานกับสำนักงานใหญ่

24-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.