• ประกอบแม่พิมพ์ และร่วม่ในการวางแผนผลิตแม่พิมพ์
  • วางแผนป้องกัน ซ่อมแซมแม่พิมพ์ ประจำปี
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาแม่พิมพ์โลหะ หรือที่เกี่ยวข้อง

18-Aug-17

 

Applied
  • ประกอบแม่พิมพ์ และร่วม่ในการวางแผนผลิตแม่พิมพ์
  • วางแผนป้องกัน ซ่อมแซมแม่พิมพ์ ประจำปี
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาแม่พิมพ์โลหะ หรือที่เกี่ยวข้อง

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.