• มีความรู้เบื้องต้นสนับสนุนทีมงานให้บริการ Internet
  • มีประสบการณ์งานด้าน Network อย่างน้อย 1 ปี
  • ปริญญาตรี และมี Certification ของ CCNA

8 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
  • ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม
  • มี Cisco Certified Network Professional (CCNP)
  • มีประสบการณ์ด้าน Network อย่างน้อย 3 ปี

16 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?