• ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ บริหาร
 • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
 • มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจบริการ

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจบริการ

4 hours ago

 

Applied
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
 • จัดทำรายงานการขายและยอดขายกับ แบบ ภ.พ. 30
 • บันทึกการรับชำระหนี้ และรายได้อื่นๆ

4 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?