• สร้าง Content คุณภาพเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรน
 • ค้นหาข้อมูลและนำมาเรียบเรียงใหม่ตามหัวข้อที่ได้รับ
 • ดูแล Artwork ของ Content ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

6 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานฝึกอรม
 • ควบคุมดูแลงานบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านงานสรรหาและฝึกอบรมมาอย่างน้อย 2 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขาย สาธิตสินค้า
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

12 hours ago

 

Applied
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. และ ป.ตรี สาขาช่างอิเล็กท
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องมื

12 hours ago

 

Applied
 • ออกบิลเพื่อส่งสินค้า
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
 • ใช้โปรแกรม Express

12 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านช่าง
 • มีที่พักย่านฝั่งธน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขาย สาธิตสินค้า
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขาย สาธิตสินค้า
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขาย สาธิตสินค้า
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

12 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแลการขายช่องทางออนไลน์ทั้งหมด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย Online ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีประสบการณ์งานขายออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขาย สาธิตสินค้า
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

12 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสารใบเสนอราคา
 • สรุปและรายงานยอดขายได้,บันทึกการประชุม
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Ms office ได้คล่อง

12 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • จัดทำเอกสารใบเสนอราคา
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์อาการเสียของเครื่องมือ
 • มีความสามารถในการซ่อมเครื่องมือลม
 • ซ่อมบำรุงเครื่องมือช่างต่างๆ

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ขับรถส่งสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

12 hours ago

 

Applied
 • ทำความสะอาด
 • เสิร์ฟน้ำให้ผู้บริหารและรับรองผู้ที่มาติดต่อ
 • รักความสะอาดเป็นระเบียบ

12 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ควบคุมแผนงานด้าน IMC ให้เป็นไปตามกำหนด
 • ดูแลช่องทางการจัดจำหน่ายและยอดขาย

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ทำการตรวจรับสินค้าและจัดเรียงสินค้าที่ยังไม่นำส่ง

12 hours ago

 

Applied
 • จัดเตรียมสินค้าพร้อมส่ง
 • ควบคุมสต็อกคลังสินค้า
 • มีอดทนสูง

12 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบดีไซน์ สื่อโฆษณาออนไลน์
 • อัพเดตข้อมูลในเว็ปไซต์ของบริษัท
 • ช่วยงานถ่ายรูป วิดีโอ (เบื้องต้น)

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขาย สาธิตสินค้า
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

21-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขาย สาธิตสินค้า
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

21-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขาย สาธิตสินค้า
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC)
 • ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือไฟฟ้า เช่นปืนลม ตะปู สายลม

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุตั้งแต่ 25 ปี - 40 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด Online ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.